7:00 + Grażynę Rietz (pog. 28/31)
17:00 + Annę Krusińską (greg.)
18:00 + Zdzisława Szulińskiego (pog. 2/5)
18:00 + Władysława Nowakowskiego (pog. 5/5)