8.00 Za śp. Rodziców Skibińskich
9.30 Za śp. Stanisława /23 r. śm./, Mariannę /11 r. śm./ Koźmińskich oraz Piotra, Ryszarda, Annę i Władysława Szymańskich
11.00 Za śp. Edytę Cytacką oraz Kazimierę i Zygmunta Guzińskich
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Leszka Mróz i syna Marcinka
18.00 Za śp. Henryka Basiewicza /pog./
20.00 Za śp. Mirosława Radomskiego /pog./