7:00 + Helenę Bigelman (pog.)
8:00 + Mariannę (7 r. śm.) i Antoniego (23 r. śm.) Wójcik
8:00 + Krystynę Szponar (5 greg.)
9:30 + Tadeusza Felczaka (5 r. śm.)
9:30 + Jana Keklaka (15 greg.)
11:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
11:00 + Teresę i Andrzeja Andruszkiewicz
12:30 w intencji Parafian
15:00 + Krzysztofa Borowskiego (int. od sąsiadów)
16:00 + Henrykę i Kazimierza Peszyńskich
18:00 + Władysława Jankowskiego i Stefanię Skubiszewską
20:00 + Tobiasza Petrykowskiego (pog.)