8:00 + Ryszarda Kazimierczaka (15 greg.)
9:30 + Henryka i Zdzisławę Zdanowskich
9:30 + Marię Stefańską (1 r. śm.), Annę Lemańską (30 r. śm.) i Ryszarda Lemańskiego (20 r. śm.)
11:00 + Adama Żółtowskiego (3 r. śm.) i d-ków Żółtowskich
11:00 + Sylwestra Pingielskiego (1 r. śm.)
12:30 w intencji Ojczyzny
16:00 + Kazimierę i Walentego Bruchajzer, męża Kazimierza Wawrzyniaka
18:00 + Irenę Kozłowską (5 r. śm.), Grzegorza Dorobka, zmarłych z r-ny Dorobek
20:00 + o dary Ducha Świętego dla maturzystów