7:00
8:00 + Krystynę Kuźniewską (z ok. imienin)
8:00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny
9:30 + Radosława Nisztora (7 greg.)
9:30 + Marcjannę Gierwatowską
11:00 + Jana Różańskiego (11 r. śm.)
11:00 + Józefę Szczutowską (14 greg.)
12:30 w intencji Parafian
12:30 dziękczynna za 89 lat życia, z prośbą o łaskę dobrej śmierci dla Jadwigi
15:00
16:00 + Grzegorza Suchodolskiego (3 r. śm.)
18:00 + Halinę (20 r. śm.), Ignacego i Jacka Ciarskich
20:00 + Jarosława Rzeszotarskiego (pog.)