7.00 Za śp. Jana i Annę Majewskich
7.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza w 2 r. śm.
17.00 Za śp. Jana i Danutę Żaglewskich
18.00 Za śp. Jana Irchę z okazji imienin
18.00 Za śp. Jana Lemańskiego