7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 27/
17.00 Za śp. Jerzego Pałka w 5 r. śm.
17.00 Za śp. Danutę Chmielewską /popog./ i Henryka Chmielewskiego
18.00 Za śp. Wacława Galewskiego w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Jana Wąsik w 8 r. śm.