7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /popog./
17.00 Za śp. Krystynę Kuźniewską w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Edwarda Kaźmierkiewicza w 19 r. śm.
18.00 Za śp. Zofię i Józefa Gołębiewskich i Stanisława i Stanisławę Bodal