7.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /pog./
17.00 Za śp. Janinę Wielgus
18.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 18/
18.00 Za śp. Jerzego Bagińskiego /pog./