7.00 Za śp. Teresę Sadłowską /pog./
18.00 Za śp. Rodziców Klarę i Leona Szczęsnych