8.00 Za śp. Piotra Kęsego w 29 r. śm.
9.30 Za śp. Ewę /1 r. śm./, Andrzeja /15 r. śm./ i Sabinę Nowakowskich oraz zmarłych z rodziny Dziurlik
11.00 Za śp. Antoninę i Władysława Niklas
12.30 Za śp. Irenę Grzeszczuk w 1 r. śm. i Longina Grzeszczuk – Chrzty: Zoja, Mikołaj, Filip
16.00 Za śp. Eugeniusza Bartnika /pog./
18.00 Za śp. Ryszarda Wiśniewskiego /imieninowa/