7.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejewską /pog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji 1. soboty
17.00 Ślub: Krzysztof Antosik i Aneta Zglinicka
18.00 Tadeusza Leśniewskiego w 18 r. śm.