7.00 Za śp. Jana Szczepańskiego /pog./
17.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla małżonków Ewy i Jana Solka w 30 r. zawarcia sakramentu małżeństwa
18.00 1) Za śp. Jadwigę i Zenona Sarneckich oraz ich Rodziców, Krystynę Cholewińską i jej Rodziców
2) Józefa Makowskiego /pog./