7.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./
12.30 Chrzest: Wiktor, Barbara, Marek i Igor
17.00 Za śp. Krzysztofa Trzeciaka w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Mariana Pełka w 9 r. śm. oraz Stanisława i Józefa Pełka
18.00 Za śp. Władysława Kołodziejczyka w 32 r. śm.