7.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 29/
17.00 Za śp. Halinę Bratkowską w 10 r. śm., Ignacego Bratkowskiego w 24 r. śm., Jóefa i Andrzeja Bratkowskich
18.00 Za śp. Piotra Karwowskiego /im./
18.00 Za śp. Piotra Kęsego