7.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejewską /pog./
7.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 28/
17.00 Za śp. Izabelę Rutecką /pog./ i Ireneusza Ruteckiego
18.00 Za śp. Wiesławę Mielnikow w 1 r. śm.