7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
7.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
7.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./
7.00 Za śp. Stanisława Sieradzkiego /popog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./