7:00 + Teresę Kamińską (16 greg.)
7:00 + Janusza Jeziorkowskiego
17:00 + Halinę Gołębiowską (16 greg.)
17:00 + Ryszardę Sak (14 greg.)
18:00 + Stanisława Pełkę (24 r. śm.), Józefa Pełkę (16 r. śm.) i Mariannę Pełka
18:00 + Halinę Paszkowską i r-ców Paszkowskich