7.00 Za śp. Pawła Chojnackiego /pog./
18.00 Za śp. Krzysztofa Rudkowskiego