7.00 Za śp. Janinę i Antoniego Kuligowskich i Romana Kuligowskiego
18.00 Za śp. Grażynę Majewską-Poleszak i Annę Majewską