7.00 Za śp. Krystynę Reszka /popog./
17.00 Za śp. Marię Bagińską w 6 r. śm.
17.00 Za śp. Mirosławę Klubińską w 6 r. śm. i Andrzeja Buśko w 13 r. śm.
18.00 Za śp. Danutę, Stanisławę i Jana Fuz
18.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
19.00 Ślub: