8.00 Za śp. Szczepana Deska z Mamą Jadwigą
9.30 Za śp. Wiktorię Rugieł i Leszka Woronieckiego
11.00 Za śp. Szczepana Guzińskiego /im./
12.30 Za śp. Sabinę Jaworską w 12 r. śm.
Chrzest: Tymoteusza, Stanisław i Nadia
16.00 Za śp. Teresę Kwiatkowską
18.00 Za śp. Grzegorza Dorobek