8.00 Za śp. Edytę Żółtowską w 12 r. śm.
9.30 Za śp. Longina Słupeckiego w 48 r. śm.
11.00 Za śp. Janinę i Zygmunta Golińskich
12.30 W intencji Parafian – chrzest: Jakub
16.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./
18.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 12/
20.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./