7.00 Za śp. Irenę Kicińską /7 greg./
7.00 Za śp. Barbarę Falkowską /popog./
7.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./
7.00 Za śp. Edmunda Michalskiego w 3 r. śm. oraz Rodziców Antoniego i Michalinę Zambrzyckich
18.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./