7.00 Za śp. Teresę Sadłowską /popog./
17.00 Za śp. Tadeusza Wysokińskiego w 4 r. śm. oraz Annę i Kazimierza Krysińskich
18.00 Za śp. Agnieszkę Maliszewską, Alicję Boćkowską oraz Rodziców Teodozję i Henryka Orłowskich
18.00 Za śp. Dariusza Jackowskiego /1 popogrzebowa/