7.00 Za śp. Marię Sobótka /popog./
17.00 Za śp. Teresę Tymińską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Krystynę Reszka /popog./
18.00 Za śp. Izabelę Rutecką /popog./