7.00 Za śp. Stanisława Kobuszewskiego /popog./
17.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka
18.00 Za śp. Józefa Adamiaka w 22 r. śm.
18.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /popog./