7:00 + Henryka Gajewskiego (pog.)
7:00 + Halinę Gołębiowską (z ok. urodzin)
17:00 + Sabinę Kociędę (pog.)
18:00 + Ryszarda Kazimierczaka (20 greg.)
18:00 + Zofię Strzelecką