7:00 + Iwonę Sulińską (28 greg.)
7:00 + Annę Piskorz (pog.)
7:00 + Mariannę Kubik (pog.)
7:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
17:00 + Tomasza Rutkowskiego (pog.)
18:00 + Kazimierza Nowickiego (pog.)