8.00 Za śp. Czesława Piórkowskiego i Ewelinę Staniszewską
9.00 Za śp. Leszka Woronieckiego
11.00 W intencji Parafian – Procesja
18.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /pog./