8.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Haliny z okazji 70 r. urodzin i całej rodziny
9.30 Za śp. Rodziców Edmunda i Eleonorę Grzelak i brata Edmunda Grzelak
9.30 Za śp. Danutę Piegat
11.00 Za śp. Irenę Kicińską, Tadeusza Borek, Irenę i Pawła Kicińskich i Wiesława Szypulskiego
12.30 Za śp. Adama, Walentynę, Andrzeja i Halinę Papierowskich i Tadeusza Kobiereckiego
16.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Piotrusia
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./