7.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
9.30 W intencji Legionu Maryi
12.00 Godzina Łaski dla świata
13.00 Chrzest: Wiktor
17.00 Za śp. Leszka Kołodzieja w 10 r. śm.
18.00 Za śp. Halinę Maszkiewicz w 38 r. śm.
18.00 Za śp. Barbarę i Edwarda Dymek oraz dziadków Michalaków i Dymków