8.00 Za śp. Zdzisława Gockiewicza
9.30 Za śp. Wiesława, Kazimierę i Kazimierza Pikulskich, Irenę Wilary, Czesławę i Leona Ziółkiewiczów
11.00 Za śp. Wiesława Kuźniewskiego
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Lucjana i Franciszkę /21 r. śm./ Bujalskich
18.00 Za śp. Leokadię Wróblewską – intencja imieninowa
20.00 Za śp. Stanisława Kobuszewskiego /popog./