7.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
17.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego
18.00 Za śp. Zdzisławę Chojnacką /popog./
18.00 Za śp. Barbarę Falkowską /popog./