7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
17.00 Za śp. Jadwigę Sieradzką /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./
18.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./