7:00 + Marię Żochowską (25 greg.)
9:00 + Barbarę Melkowską (pog.)
16:30 Droga Krzyżowa
18:00 + Wiesław Szczepkowski (pog.)
18:00 + Antoniego Wiśniewskiego (1 r. śm.)