8.00 Za śp. Mariannę i Henryka Foreńskich oraz Annę i Franciszka Kalinowskich
9.30 Za śp. Rodziców Józefę i Jana Szafrańców oraz Rodziców Juliannę i Józefa Szuflińskich
11.00 Za śp. Józefa i Stanisławę Chrząszczewskich
12.30 Za Parafian
16.00 Za śp. Longina Kalinowskiego
18.00 Za śp. Józefa Żółtowskiego /im./
20.00 Za śp. Ryszarda Sagan w 17 r. śm.