8:00 + Krystynę Kaczorowską, całą rodzinę Kaczorowskich
8:00 + zm. z rodziny Cholewińskich i Haliny Kowalskiej
9:30 + Zuzannę i Eugeniusza Wiklowskich
9:30 + Elżbietę i Andrzeja Golińskich
11:00 + Stefana (26 r.śm.) i Irenę Szymańskich, brata Andrzeja
11:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza – int. od wspólnot parafialnych
12:30 w intencji parafian
16:00 + Henryka i Stanisławę Pilarskich
18:00 + Henryka Jasińskiego (pog. 18/26)
20:00 + Grażynę Rietz (pog. 26/31)