7:00 + Tadeusza i Eugenię Szadkowskich
7:00 + Jadwigę Marzec (pog. 6/9)
7:00 + Andrzeja Jedwabnego (pog. 4/14)
7:00 + Władysława Nowakowskiego (pog. 3/5)
18:00 + Teresę, Ludwika i Tomasza Tyter