8.00 Za śp. Marię Kwiatkowską
9.30 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 15/
11.00 Za śp. Rodziców Stefanię i Wacława Adamskich
12.30 W intencji Parafian
16.00 Ślub: Przemysław i Aurelia
18.00 Za śp. Jana Szatkowskiego, Danielę i Władysława Jankowskich