7.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiewgo w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Stanisława Fuz w 4 r. śm. i teściów Walentynę i Jana Fuz
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 16/