7:00 + Irenę i Tadeusza Lewandowskich
7:00 + Janinę Ostaszewską (pog.)
17:00 + Ryszardę Sak (11 greg.)
17:00 + Halinę Gołębiowską (13 greg.)
18:00 + Sylwestra Pingielskiego (pog.)
18:00 + Teresę Kamińską (13 greg.)