7:00 + Jana Bukowskiego (pog.)
7:00 + Grzegorza Cieślaka (pog.)
7:00 + Teresę Czajkowską (3 greg.)
17:00 + Ewę Haryńską (pog.)
17:00 w intencji chorych i cierpiących z parafii i opiekujących się nimi
18:00 + Annę Piskorz (pog.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Armii Krajowej numery 51-78 i ul. Ossowskiego