7:00 + Zbigniewa Żółtowskiego (pog.)
8:00 w intencji wynagradzającej NSNMP
18:00 + Mirosława Staszewskiego (30 r. śm.)