7:00 + Krzysztofa Ziółkowskiego (pog)
7:00 + Józefa Lewandowskiego
18:00 + Tadeusza Kobiereckiego