7:00 + Jana Chylińskiego (pog)
7:00 + Jana Malinowskiego (pog)
18:00 + Danutę Pejta (pog)