7:00 + Annę Majewską i Grażynę Majewską-Poleszak
18:00 + Tadeusza Ciecierę (pog.)