7:00 + Grzegorza Filińskiego (pog.)
7:00 + Henryka Tkaczyka (4 r. sm.)
17:00 + Krystynę Muras (10 r. śm.)
18:00 + Wacława Szczutowskiego (11 greg.)
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (11 greg.)