7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Władysława Nowakowskiego (pog. 5/5)
17:00 + Zdzisławę Chojnacką i Romana Szumskiego
18:00 + Jana Różyckiego (8 r.śm.)