7:00 + Joannę Baranowską (pog. 6/13)
7:00 + Katarzynę Jegier (pog. 6/9)
18:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
18:00 + Henryka Jasińskiego (pog. 16/26)